Nanoteknolojinin Ortaya Çıkışı ve Kullanım Alanları

Nanoteknolojinin Ortaya Çıkışı ve Kullanım Alanları

Nanoteknoloji Nedir?

Teknolojinin gelişimi ve değişimi insan yaşantısından birçok yeni kavramın oluşumuna sebebiyet vermiştir. Bu kavramlardan belki de en önemlilerinden biri de nanoteknolojidir. Nanoteknolojinin hedefi belirli bir konu olmayıp, birçok farklı alanı ve araştırmayı kapsadığından dolayı diğer bilim dalları ile kıyaslandığında daha disiplinli bir çalışma sistemi gerektirdiği ortadadır.

Nanoteknolojinin zorluğunun çıkış noktasını ise; atomlarla ve moleküler dizilişlerle çalışmak, malzeme ve üretim tekniklerinde nano düzeyde değişiklik yapmak oluşturur. Buna ek olarak nanoteknolojinin kapsamı; elektronik, manyetik, optik ve mekanik gibi birçok disiplini de kapsamaktadır.

Nanoteknolojik Gelişmeler

Simyadan kimyaya geçiş ve sanayi devrimi ile maddenin temel yapı taşları üzerine yapılan felsefi yorumların sayısı özellikle 20. yy’ da bir hayli artmıştır. Bohr, Einstein, Heisenberg ve Schrödinger atomik kuramları ortaya atan bilim insanları listesinden en üstünde yer alan isimlerdir. Ortaya atılan kuramların ışığında kısa sürede kuantum fiziğine ve belirsizlik kuramına geçiş sağlanmıştır. Tarihsel sürece bakıldığında nanoteknolojinin temelinin bu iki disiplin ile doğrudan ilişkili olduğu açıkça görülür.

Günümüz teknolojisinin bir getirisi olan bilgisayarlar nanoteknolojinin kullanım alanlarına verilebilecek en net örneklerin başında gelir. Nanoteknoloji, mikroişlemciler başta olmak üzere birçok donanımsal parçada aktif olarak kullanılır. Daha küçük boyutlara inildikçe elektronik aygıtların işleyişindeki yarı-klasik fizik kuramlarının geçerliliğini yitirmesi nanoteknolojinin gelişimine zemin hazırlamıştır yargısı yanlış bir ifade olmayacaktır.

Genel İfadelerle Nanoteknolojinin Kullanım Alanları

İlk paragraflarda da belirtildiği gibi nanoteknolojinin belirli bir alana değil daha genele hitap eden bir disiplindir. Bu nedenle de kullanım alanı oldukça geniştir. Nitekim nanoteknolojinin, malzeme üretimi ve geliştirilmesinde maliyetleri düşürürken kaliteyi ve verimi arttırdığı göz önünde bulundurulduğunda, bu denli yaygın bir kullanım alanına sahip olmasına şaşırmamak gerekir.

  1. yy’ ın başları için naoteknolojinin kullanım alanları; fizik, kimya, biyoloji, bilişim, mühendislik ve tıp şeklinde sınıflandırılabilir. Kullanım alanı ne denli geniş olsa da nanoteknolojinin etkileri belirli bir sınıra sahiptir.

Fakat ilerleyen dönemlerde nanoteknolojinin etkilerinin bir hayli artacağı, öyle ki çağımızın en büyük problemlerinden biri olan su sorununa dahi çözüm bulacağı otoriteler tarafından kabul gören bir görüş olmuştur.

Bir önceki yazımız olan Telefonda Satış Teknikleri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  • Yazıyı Beğendin mi?  1

Benzer Yazılar

Bu yazı yoruma kapanmıştır, anlayışınız için teşekkür ederiz.